Kõik ühest kohast!

Eesti Teaduste Akadeemia energeetikanõukogu tegi valitsusele ettepaneku mitte kehtestada uusi keskkonnatasude määrasidPõlevkivi enne, kui keskkonnatasude pikaajaline mõju analüüs on tõestanud, et uute määrade rakendamine ei halvenda Eesti põlevkivitööstuse jätkusuutlikkust ega Eesti riigi energiajulgeolekut. 

Energeetikanõukogu leiab, et Eesti riigil peab olema põlevkivi ressursi kasutamise ja väärindamise  strateegia, mis võtaks arvesse riigi energiaallikate vajadust ja energiajulgeolekut, Euroopa Liidu energia- ja keskkonnapoliitikat, energiakandjate maailmaturuhindade muutusi ja tehnoloogiate arendust.

Ressursi- ja keskkonnatasusid tuleb käsitleda ühe osana terviklikus maksupoliitikas, maksimeerides tööstusharu poolt toodetud riigi pikaajalist tulu, vahendas energeetikanõukogu esimees Arvi Hamburg nõukogu seisukohta.

Samuti leiab nõukogu, et

Allikas: Majandus24