Kõik ühest kohast!

Peab üldse ütlema, et Euroopa liit (EL) teedega eraldi ei tegele ja seetõttu EL seda väga ei reguleeri, sealhulgas teede ehitust. Minu suund olles ELi transpordivolinika oli, nii ka jääks. Tõsi liiklus on suurenenud, ja prioriteet on ohutus. Kuid ELis vaadatakse taristut suurema pildina ja võetakse ühe tervikuna, arvestades ohutust ja  liikluskorraldust. Tähelepanu on uute tehnoloogiate arengutel, teadusuuringutel. Kindlasti on võimalik ka nüüd uue 7 aasta struktuurfondide rahastuse raamistiku sees selleks kõigeks ka toetust saada,” rääkis Kallas.

Kallase sõnu panustataksegi Euroopas teadusuuringutele, et viia alla kulusid. “Millega tegelesime palju minu ajal ja tegeletakse ka praegu, on intelligentne transpordi süsteemidega – igasugune IT lahendused seotud teedega. Seal on mõiste smart roads, mis tagab ohutuma ja sujuvama liikluse. Siin on kindlasti sooduspinnas

Allikas: Ehitusuudised.ee