Kõik ühest kohast!


Eestimaa karjäärid

Liiv ja kruus on laialt kasutatavad maavarad. Looduslikus liivas ja kruusas esineb tavaliselt saviosakesi. Liiv koosneb põhiliselt mineraalide osakestest. Kruus koosneb kulutatud tard-, moonde- ja settekivimite veeristest ning munakatest ja ümardunud mineraalide osakestest. 

Maapõueseaduse järgi jaotatakse liiv: tehnoloogiliseks liivaks, ehitusliivaks ja puiste- ning täitematerjaliks. Tehnoloogilist liiva kasutatakse klaasi- või vormiliivana. Ehitusliivaks loetakse sellist liiva, mille peensusmoodul on 1,3 või rohkem, savi- ja tolmusisaldus ei tohi olla üle 10% ning osakesi läbimõõduga üle 5 mm peab olema alla 35%. Liivast materjali, mis ei vasta eespool esitatud nõuetele, kuid mida soovitakse kaevandada, nimetatakse täitepinnaseks ehk täitematerjaliks. Peamine liiva tarbimine on ehitustegevuses – mörtide valmistamiseks, betooni, raudbetooni ja asfaltbetooni täiteks, silikaattoodete valmistamiseks, puiste- ja täitematerjalina teedeehituses, lisandina tsemendi-, keraamika- ja klaasitööstuses jne. Kvaliteedi parandamiseks kasutatakse mitmeid rikastamisviise: sõelumist, jämeda fraktsiooni purustamist ja pesemist. 
Kruus jaotatakse ehituskruusaks ja täitematerjalina kasutatavaks kruusaks. 
 
Kruusa kasutusalad on mõnevõrra piiratumad kui liival – betoonitäiteks, teedeehituses, …. Kvaliteedi parandamiseks kasutatakse mitmeid kruusa rikastamisviise:: purustamist, sõelumist ja pesemist, mis omakorda muudavad maavara saamise kulukamaks. 

Kaevandused

Sellise märgiga on kaartidel tähistatud kas pidevalt või hooaegadel tegutsevad karjäärid, mis on täpsemalt ära kirjeldatud ka vastavate maakondade alalehtedel.

 
Vett täis karjäärSellise märgiga on tähistatud endised karjäärid, mis on tänaseks veega täitunud ja milles ei toimu kaevandamist või toimub osaliselt.
Veega täitunud karjääride kohta info asub siin: Veega täitunud karjäärid

Turvas Sellise märgiga on tähistatud turbamaardlad või nende haldajad.

Läti karjääridSellise märgiga on tähistatud Lätimaal asuvad karjäärid.
Läti karjääride nimekiri täieneb ja on leitav siit: Läti karjäärid