Kõik ühest kohast!

Keskkonnaamet tuletab meelde, et alanud on keskkonnakasutusega seonduvate aastaaruannete esitamise periood. Aastaaruannete kaudu logo2014kogutakse üleriigiliselt vajalikku keskkonnaalast informatsiooni.

Jäätmearuanne tuleb esitada 31. jaanuariks jäätmearuandluse infosüsteemis JATS.

Välisõhu saastamisega seotud aruanne tuleb esitada 31. jaanuariks välisõhu saasteallikate infosüsteemis OSIS.

Veekasutuse aastaaruanne tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks veebipõhisesse andmebaasi VEKA. VEKA avatakse 1. veebruaril.

 

Allikas: Keskkonnaamet