Kõik ühest kohast!

Eesti regionaalse arengu ja liiklusohutuse nimel on vaja ehitada maantee Tallinnast kuni Mäo liiklussõlmeni neljarajaliseks juba 2020. aastaks. Ehituse kiirendamiseks võiks rakendada erasektori ja riigi koostööd, pakub välja teedeinsener Jüri Riimaa. 

Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee ehitamine neljarajaliseks on kulgenud erinevatel põhjustel väga aeglaselt. Esimene lõik Mõigu–Jüri ehitati välja eelmise riigikorra ajal. Tänaseks on õnnestunud ehitada 2+2 tee Koseni. Kose–Mäo eelprojekt on ammu valmis ja tehniline projekt valmimas. Ehitus võiks toimuda lõikude kaupa, näiteks Kose–Võõbu (km 40–68) ja Võõbu–Mäo (km 68–89). Eduka Eesti jaoks peaks ehitus

Allikas: Ehitusuudised.ee