Kõik ühest kohast!

Maanteeamet soovib teede-ehituse omanikujärelevalve erafirmadelt tellimise asemel seda ise teha, sest praegune vorm pole osutunud mõistlikuks ning töö kvaliteet on nõrk. Teede ehitus
Riigikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolöri Tarmo Olgo osutas komisjoni istungil, et teede ehituses ja renoveerimises on peale projekteerimise nõrk ka järelevalve, samuti tehakse liiga palju projektimuudatusi.
«Maanteeameti tellitud omanikujärelevalve oli nõrk ja kõikuva kvaliteediga. Audit tõi peamiste järelevalve puudustena välja, et järelevalve dokumentatsioon oli puudulik, mistõttu ei olnud tagantjärele alati võimalik veenduda, kas sisulist järelevalvet tegelikult tehti,» rääkis Olgo, viidates mullu valminud auditile «Riigi põhimaanteede renoveerimine».
«Näiteks polnud alati võimalik tuvastada kust ja/või mis ajal

Allikas: Postimees