Tartu ülikooli teaduri Riina Vahti doktoritööst selgub, et Ida-Virumaa põlevkivikaevanduste tegevus on aja jooksul suurendanud oluliselt Pühajõe vooluhulka. Ent näiteks Purtse jõe üks parempoolsetest lisajõgedest, Kohtla jõgi, on seetõttu osaliselt hoopiski kadunud.