Kõik ühest kohast!

PõllumajandusministeeriumPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) piirkondlikud bürood võtavad SAPARDi infrastruktuuri 
investeeringutoetuse (meede 4) taotlusi vastu 2. juunist kuni 26. septembrini 2014.a.

Loe edasi