Kõik ühest kohast!

Rahandusministeerium saatis keskkonnaministeeriumile kooskõlastamata tagasi keskkonnatasusid kujundava seaduse eelnõu, tehes 3495025t81hcf47hulgaliselt märkusi nii tasude tõstmise kui ka saadud tulu jagamise kohta. Rahandusminister Maris Lauri allkirjaga vastuskirjas toetab rahandusministeerium loodusvara kasutusõiguse tasu ja saastetasu tõusu vaid aastateks 2016-2017, vajadusel kuni aastani 2018, andes keskkonnaministeeriumile aega andmeid koguda, puudused kõrvaldada ning seejärel pikaajalisem keskkonnatasude süsteem välja töötada.

Rahandusministeerium on oma hinnangus keskkonnaministeeriumi esitatud seaduse muutmise eelnõudele kriitiline, märkides et kõigepealt tulnuks kokku leppida keskkonnatasude süsteem, seejärel muuta selle põhjal seadusi ning viimasena võtta vastu rakendusakte. Keskkonnaministeerium on ent alustanud tagantpoolt, rakendusaktidest, surudes novembris läbi loodusvara kasutusõiguse tasu tõstvad määrused.

«Mööname, et teie lähenemine aitas

Allikas: Postimees