Kõik ühest kohast!

Valitsus otsustas täna jätkata lisaraha eraldamist Kagu-Eesti piiriäärsetele aladele ning Eesti teedomavalitsustele.

Toetust eraldatakse Värska, Meremäe, Misso, Mikitamäe, Vastseliina ja Orava vallale kohalike teede hoiuks kokku 300 000 eurot. Võrreldes 2014. aastaga ei eraldata täiendavat toetust Veriora ja Piirissaare vallale.

Samuti jätkatakse tänavu omavalitsusüksuste toetamist, kelle teatud teede lõikudele tekivad täiendavad kulutused seoses neid läbiva riigimaanteedelt või sadamaühendustelt tuleva transiitliiklusega, või muu kohalikele teedele rakenduva täiendava koormusega. Sellega seoses eraldatakse täiendavalt

Allikas: Ehitusuudised.ee