Kõik ühest kohast!

Maanteeameti kinnitusel on talvise teehoolduse eelarveks tänavu umbes 16 miljonit eurot ning summa suurus ei sõltu Talihooleseejuures ilmastikuoludest. 

Eestis on avalikult kasutatavaid teid üle 40 000 km, millest 16 489 km jagu on riigimaanteid. Ülejäänud on kohalikud teed ja tänavad. Riigimaanteede hoolduse eest vastutab maanteeamet, kes on jaganud hooldustasemed kolmeks. Kõige sõidetavamatel teedel teostatakse kõrgeimat hooldust (2061 km), mis tähendab, et lisaks lume lükkamisele puistatakse teele ka soola. Madalaim hooldustase tähendab, et teed hoitakse lumevabad, ent libedustõrjet tehakse väga minimaalselt (10 760 km).

Maanteeameti peadirektori asetäitja Toomas Tootsi kinnitas, et kulud, mis teede kõrgeks hoolduseks tehakse on väga suured. «Kui tahaksime 10 000 km kõrgemal tasemel hooldada, siis kulud läheksid väga suureks,» nentis Tootsi, et see ei oleks proportsionaalne, kuna liiklusintensiivsus on sellistel teedel madal.

Kõrgeima tasemega hooldus maksab kilomeetri kohta

Allikas: Postimees