KIVIKANDUR OÜ

Asukoht: Betooni 26, Tallinn 11415
Mbl.: (+372) 523 42 52
E-post: labor@kivikandur.ee
Www: www.kivikandur.ee
Teenus: Laborikatsetus EVS-EN standardite järgi. Puistematerjalide (liiv, kruus, killustik) sõelaanalüüs, peenosiste määramine, filtratsiooni mooduli ja kuju teguri leidmine.