Aluspinna ettevalmistamine:

 • Märgista ala, kuhu kavatsed luua tänavakividest platsi. Aluspind peab olema nii suur, et ulatub äärekivide alla.

 • Eemalda savi-muld pinnas (vt. videod). 

 • Eemalda pinnast 30-40 cm jagu, vastavalt pinnasele. Kui pinnas on liivane, ei ole vaja eraldi alust teha.

 • Täida kruusa fr. 0-20 või killustikuga fr. 16-32. Aluskihi paksus sõltub pinnasest ning tulevastest plaanitavatest koormustest kividele. Fotol oleval platsile pandud 20 cm kruuskillustikku fr. 16-32 ja 10 cm fr. 8-16. Lõpetatud aluskiht silu võimalikult tasaseks.

 • Tihenda kruusa või killustiku pinnas kiht-kihi haaval pinnasetihendajaga.

Äärekivid:

 • Välisservadesse tuleb ehitada äärepiirded (-kivid). Tavaliselt betoonist äärekivid või – rentslid.

 • Äärekivid võiksid toetuda kuni 100 mm paksusele tihendatud aluskihile.

 • Äärekivid on mugavam paigaldada ühele joonele pinguldatud ehitusnööri abil.

Liiva- või sõelmepadi:

 • Tänavakivide alla viimaseks kihiks on sobilik panna kas liiv või sõelmed fr. 0-8 mm.

 • Liiva- või sõelmepadi tasandatakse käsitsi (tasanduslauaga) või mehhaniseeritud tasandajatega.

 • Ühtlase paksuse kihi saamiseks võib kasuatada torusid, lapiti laudu jne..

 • Liivapadja paksus võiks olla kuni 30 mm.

 • Liivapadjale jäänud madalamad kohad tuleb liivaga täita ja tasanduslauaga tasandada.